Bilförsäkringar

Att bli med bil är kanske inte lika ansvarskrävande som att skaffa hundvalp eller katt. Men det finns ändå en hel del att tänka på när du köpt en bil. Har du en bil som du tänker använda i trafik, måste du också teckna en försäkring innan du ger dig ut på vägen. För att få köra en bil, eller annat fordon, i trafik måste du enligt svensk lag ha en gällande trafikförsäkring. Denna försäkring ska du ha för att andra personer som kan komma till skada vid en olycka som du orsakar ska ha ett försäkringsskydd. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare i din bil, men den ersätter också skador på utomstående som drabbas.

Att välja bilförsäkring

Trafikförsäkringen ger dessutom ersättning för skador på andras egendom som du kan orsaka i trafiken. Med en trafikförsäkring har alltså både du och dina medtrafikanter ett skydd om olyckan skulle vara framme. Däremot täcker denna försäkring inga skador på din bil eller den egendom du har i bilen. Vill du ha ett skydd för din egen bil måste du också försäkra din bil, eftersom trafikförsäkringen inte täcker dessa kostnader. De flesta försäkringsbolag erbjuder bilförsäkring i två olika former; hel-och halvförsäkring.

Som nybliven bilägare finns det alltså en hel del att tänka på. Först och främst måste du veta att du är skyldig att ha en trafikförsäkring till din bil. Men, när du ändå tecknar den skaffar du förmodligen också en avställd bil försäkring. Det är viktigt att titta på de olika bilförsäkringarna och se vad som ingår hos de olika bolagen Då ser du vad du får för pengarna, och också vilket skydd du kommer att ha. Helförsäkring och halvförsäkring är ganska lika och innehåller i stort sett samma skydd. Den stora skillnaden är att helförsäkringen också ger ersättning för vagnskada, vilket en halvförsäkring inte gör. Hos en del försäkringsbolag ingår också andra försäkringar i helförsäkringen, så det kan löna sig att jämföra innan du bestämmer dig.

Försäkringsbolag

Många försäkringsbolag erbjuder också tilläggsförsäkring om du vill ha ytterligare skydd. Med en vanlig bilförsäkring får du ersättning om bilen blir stulen, utsätts för inbrott eller skadas i brand, till exempel. Dessutom får du ersättning för skadat glas, och för dina saker som du förvarar i bilen. Om någon bryter sig in i din bil och stjäl din musikanläggning eller kamera, till exempel, så får du ersättning för detta om du har en hel- eller en halvförsäkring.

Bilförsäkringar innehåller också skydd som ger ersättning för kostnader vid räddning och behandling efter en traumatisk skadehändelse, som en trafikolycka ju ofta är. Dessutom får du ett rättsskydd som hjälper dig med advokat- och rättegångskostnader vid tvist. Det kan handla om en trafikolycka som slutar i rätten, men du kan också få ersättning vid tvist som uppstår vid köp, försäljning eller reparation av bil.

Rättsskyddet är kanske inte den man vanligtvis lägger fokus vid, men eftersom man sällan vet vad framtiden bär med sig är det ett skydd som kan vara mycket värdefullt att ha.