Hitta ditt fackförbund

Har du fått ditt första jobb, eller kanske sadlat om och helt bytt bransch efter ett antal år ute på arbetsmarknaden? Då är det också dags att börja fundera över det där med fackförbund. Vilket fackförbund passar dig bäst, och är det över huvud taget nödvändigt att gå med i facket?

Du är naturligtvis inte tvungen att gå med i något fackförbund alls. Numera är det helt frivilligt att ansluta sig, och det är många som har valt att stå utanför facket, trots att de har en anställning. Och även om du inte är med i facket kan du för det mesta kvittera ut en avtalsenlig lön. Men, skulle du ha kommit överens med din chef om en lägre lön, eller av någon annan anledning ha en lön som inte når upp till den som fastställts i kollektivavtalet, kan du inte åberopa detta avtal, och kräva högre lön, om du inte är medlem i facket. Det är nämligen fackförbunden som tillsammans med arbetsgivaren tecknar ett kollektivavtal som gäller alla fackanslutna. Att samma lön oftast betalas ut också till den som inte är medlem betyder inte att man har samma trygghet på arbetsmarknaden som en fackmedlem.

fackförbund

I tidernas begynnelse, eller åtminstone i fackförbundens barndom, var det inte några problem att hitta sitt rätta förbund. Då var de flesta uppdelade helt och hållet efter yrke, och ett fackförbund organiserade nästan alltid en yrkesgrupp. Det finns en del fack som bygger på yrkesförbundsprincipen idag också, men under årens lopp är det många mindre fack som slagits ihop, eller omstrukturerats så att de idag representerar flera yrken inom en, och ibland flera olika, branscher. Unionen, IF Metall och Pappers är exempel på fackförbund som organiserar löntagare från flera olika yrkesgrupper och branscher. Det kan kanske verka som att det är svårt att hitta sitt fackförbund, men det är oftast inte några problem alls.

Är du nyanställd kommer du att få information från det fack som är aktuellt, och kan då teckna medlemskap. Inom vissa yrkesgrupper finns mer än ett förbund att välja på. Det går givetvis att byta fackförbund också. Som lärare, till exempel, kan du välja mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund eller något av de mer specialiserade Svenska folkhögskolans Lärarförbund och Universitetslärarförbundet. Men, även när det finns flera olika förbund för en yrkesgrupp faller det sig oftast ganska naturligt vilket förbund man väljer. På de allra flesta arbetsplatser finns också en, eller flera fackklubbar med lokala representanter som du kan fråga om råd, eller be om hjälp. Det är i den lokala fackklubben du har dina egna ombud, och som medlem är du med och väljer de representanter som ska företräda er i avdelningen. Bland fackavdelningens ombud väljs vilka som ska representera i kongressen, som är fackförbundets högsta beslutande organ.

I kongressen utses också fackstyrelsen. Ett fackförbund fungerar, med andra ord, ungefär som en vanlig förening i sin organisation. Den byggs upp från den lokala klubben på den enskilda arbetsplatsen, till den rikstäckande kongressen och förbundsstyrelsen som representerar alla fackförbundets medlemmar ute i landet.